Sve filmove za 2018. realizirali članovi udruge Spirit, osim filma: "Robert Ribarić - Eripio" realizirao Stanko Blašković. Glazba: Canzio.